Wet- en Regelgeving

Aanbevelingen

2. De overheid heft zo snel mogelijk mededingingsrechtelijke bezwaren tegen het vormen van één distributienetwerk van dagbladen op, onder voorwaarde van toegankelijkheid voor nieuwkomers. Daarmee kan de dagbladsector als geheel een behoorlijke efficiencywinst realiseren.

3. De overheid schaft de Tijdelijke Wet Mediaconcentratie af om de uitgeverijconcerns de kans te bieden om de exploitatie van printmedia binnen een crossmediale omgeving te optimaliseren.

4. De overheid maakt op korte termijn vergaande samenwerking mogelijk tussen publieke omroepen en gedrukte media, in alle fasen van de productie, publicatie en exploitatie van nieuws- en achtergronden en op alle niveaus (lokaal, regionaal en nationaal). Daarbij moet deze samenwerking voor de private printmedia profijtelijk kunnen zijn, terwijl ze voor de publieke omroep de invulling van de maatschappelijke opdracht optimaliseert.

5. De overheid maakt samenwerking tussen publieke omroep en de printmedia op het terrein van technologische innovatie mogelijk en zorgt dat de vruchten van research en development die gerealiseerd worden met publieke middelen, vrijelijk ter beschikking komen voor andere spelers in de markt, waaronder de printmedia. Dat impliceert dat de publieke omroep in haar R&D zoveel mogelijk werkt met ‘open source’ technologie.

6. De overheid bevordert de gratis beschikbaarstelling van de programmagegevens van de publieke omroep voor derden opdat zij daarop productinnovaties kunnen stoelen.

7. De overheid bevordert dat de publieke omroep tegen redelijke condities videomateriaal levert voor de websites van derden die primair gericht zijn op journalistieke informatie.