Onderzoek

Aanbevelingen

14. De overheid geeft opdracht tot een onderzoek naar de rol van de journalistiek in de samenleving, in het bijzonder met betrekking tot het functioneren van de journalistiek in de democratie. Aansluiting kan worden gezocht bij de Nieuwsmonitor, die dan moet worden uitgebreid in taak en in reikwijdte met de meest relevante journalistieke domeinen, inclusief de omroep en de online media. Dit minimaal jaarlijks te publiceren onderzoek dient als aanzet tot professionele discussies over innovaties in professie en branche.

15. De overheid stelt op korte termijn een onderzoek in naar de toekomst van het ANP. Dit agentschap vervult een belangrijke taak binnen de infrastructuur van journalistiek en nieuws. De commissie stelt vast dat deze onder druk staat en wil nagaan hoe deze taak voor de toekomst gewaarborgd kan worden.

16. De overheid laat een studie verrichten naar de effecten van reclame bij de publieke omroep (lokaal, regionaal en landelijk) om vast te stellen of en hoe dit fenomeen het concurrentieveld in de mediasector beïnvloedt.

17. De commissie ondersteunt de motivatie van en het onderzoek door de overheid om het verlaagde BTW-tarief dat van toepassing is op printmedia, ook voor bepaalde elektronische diensten te laten gelden. Afbakeningsproblemen dienen daarbij aandacht te krijgen.