Media- en Communicatiebeleid

Aanbevelingen

8. De overheid breidt de maatregel waarmee ze de redacties van dagbladen verrijkt met jonge, recent afgestudeerde journalisten uit naar andere omgevingen waar inhoudelijke, journalistieke producties tot stand komen, waaronder opinie- en nieuwsbladen en instanties die nieuws- en achtergrond leveren aan nieuwsmedia en werkzaam zijn op basis van beginselen van onafhankelijke journalistiek. Ze waarborgt dat deze maatregel niet tot verdringingseffecten leidt en bouwt daartoe garanties in.

9. De overheid start een interne discussie over de grote hoeveelheid communicatiefunctionarissen gericht op beïnvloeding van de journalistiek door de overheid. Daarnaast roept de commissie de overheid (met name provincies en gemeenten) op bij haar communicatiestrategie gebruik te maken van de regionale printmedia. Ook pleit zij ervoor dat de overheid rechten van auteursrechthebbenden respecteert en daarin het goede voorbeeld geeft.

10. De overheid bevordert een betere en gezondere journalistieke infrastructuur in de regio en stimuleert de vorming van fysieke of virtuele regionale mediacentra waarbij zowel print- en omroepmedia als nieuwe (online) initiatieven worden betrokken en alle mogelijke platforms een rol spelen. Binnen deze samenwerking heeft de ontwikkeling van een sterke regionale nieuwssite de prioriteit. Daarbij betrekt ze provincies en gemeenten.