Innovatiebevordering

Aanbevelingen

11. De overheid benut de beschikbare publieke middelen voor de bevordering voor innovatie in pers en journalistiek, bestaande uit de reguliere middelen bij het Stimuleringsfonds voor de Pers en de additionele middelen uit de STER-opbrengsten ten bedrage van acht miljoen euro, voor innovatieve projecten. (a) Daaruit worden allereerst samen met bedrijven en instellingen uit de sector projecten ondersteund gericht op onderzoek naar en/of ontwikkeling van innovatie in exploitatie(modellen) en distributie van nieuws en informatie door bedrijven. De financiering geschiedt op basis van matching funds, in principe 50 procent overheidsinvestering, 50 procent investering vanuit de sector. (b) Daarnaast worden projecten ondersteund op het terrein van onderzoek naar en ontwikkeling van de Nederlandse journalistiek, in het bijzonder gericht op nieuwe concepten, producten en/of werkwijzen. De financiering van deze projecten geschiedt volledig uit de daartoe bestemde publieke middelen. (c) Voorts komen projecten voor steun in aanmerking op het terrein van vernieuwing en versteviging van de band tussen journalistiek en samenleving. Daartoe stimuleert de overheid bijvoorbeeld de band tussen jongeren, printmedia en journalistiek, en draagt zij financieel bij aan programma’s voor het primaire en voortgezet onderwijs waarin het belang van journalistiek voor opinievorming en burgerschap centraal staat.

12. Bij de toekenning en besteding van de middelen voor voornoemde projecten hanteert de overheid een aantal speerpunten. (a) Minimaal 25 procent van de bestedingen komt ten goede aan innovatieve projecten in de regio. (b) Een belangrijk deel van de te honoreren projecten heeft betrekking op crossmediale toepassingen en concepten. (c) De einddoelen van projecten worden geformuleerd in termen van te realiseren innovaties, implementeerbare diensten en toepassingen.

13. De overheid wijst het Stimuleringsfonds voor de Pers, onder voorwaarden, aan als instantie die de toewijzing van de aangeduide middelen regelt. In ieder geval moet verzekerd worden dat de hiervoor bedoelde projecten die van overheidswege ondersteund worden, ook openstaan voor bedrijven en instellingen die een positief rendement realiseren. Op die wijze kan de relevantie van de activiteiten van het Stimuleringsfonds voor de printsector in Nederland aanzienlijk toenemen en zijn feitelijke bijdragen aan de innovatie daarbinnen beter vorm krijgen. Daartoe verbreedt het Stimuleringsfonds zijn expertisebasis en verbetert het de huidige procedures en werkwijze. Het Stimuleringsfonds onderzoekt verder mogelijkheden tot samenwerking met het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en het Mediafonds (voorheen Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties).

 

Meer lezen over innovatiebevordering?

Topsector Creatieve Industrie (MinEz)

Patenten (RVO)

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Ideeen wedstijd The Challenge

WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) & RDA (Research en Development Aftrek