Fiscaliteit

Aanbevelingen

1. De overheid treft op korte termijn fiscale voorzieningen voor de uitgeefconcerns die bijdragen aan spoedige en noodzakelijke sanering van de grafische tak en de distributie van de bedrijfstak. De overheid maakt achterwaartse verliescompensatie en versnelde afschrijving van investeringen in voornoemde processen mogelijk als onderdeel van het pakket maatregelen van het kabinet in verband met de huidige economische crisis, onder voorwaarde dat een sectorbreed gedragen en uitgewerkt plan uiterlijk medio 2011 in uitvoering wordt genomen.