Home

Welkom op de website over de Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers.
De commissie heeft in opdracht van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap advies uitgebracht over innovatiemogelijkheden binnen de pers en over de toekomst van nieuws en opinievoorziening in Nederland, toegespitst op de rol van de pers. In het adviesrapport “De volgende editie” heeft de commissie haar bevindingen uiteengezet en doet zij aanbevelingen.

Op deze site kunt u het adviesrapport van de commissie raadplegen. Om te komen tot haar advies heeft de commissie met verschillende experts uit de mediasector interviews gehouden.

Deze website is er aan gewijd om de conclusies van de commissie Brinkman te blijven rapporteren en mogelijk ontwikkelingen in de context te blijven volgen. NB Dit is niet de website van de commissie Brinkman zelf. Deze is enige tijd geleden beëindigd.